İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri

insan-kaynaklarıSon yıllarda şirketler insan kaynakları uygulamalarında ciddi bir modernizasyona gidiyor. İnsan faktörünün şirketler için önemini anlayanlar vakti zamanında ISO Belgesi vb. alabilmek için yapmış oldukları prosedürler, talimatlar ve uygulamaları İK uzmanları ve danışmanlarının gözetiminde çağa uygun hale getiriyorlar. Çağa uygun olanlar ise sosyal medya, işveren markası gibi alanlarda fark yaratıp insan kaynağından en verimli şekilde faydalanabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Peki bu kadar uygulamayı nasıl yapıyorlar, tecrübe mi, eğitim mi, yaratıcılık mı? Hepsinden biraz var aslında ama en önemlisi İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri’ne sadakat. Eskiler “Personel Yönetimi”, yeniler ise “İnsan Kaynakları Yönetimi” dersinin ilk saatlerinde öğrenmişlerdir bu ilkeleri. Vize ve final sınavlarının değişmez sorusu olan bu ilkeler zamanla unutulmuştur. Kime sorarsanız sorun ilkeleri ya eksik sayar ya da fazla ama uygulamaya gelince bu ilkelerden şaşmayanlar karşılaşabileceğiniz en iyi İK’cılardır.

Bende bu yüzden hatırlayabildiklerimi açıklayacağım size:

 • Eşitlik İlkesi; bütün çalışanlara ırk, dil ve din ayrımı yapmaksızın eşit olarak davranabilmek.
 • Açıklık İlkesi; çalışanları ilgilendiren olumlu-olumsuz her türlü konuda talep edilen bilgileri eksiksiz olarak zamanında verebilmek.
 • Güvenirlik İlkesi; çalışanların sahip olduğu sosyal haklarının yasal açıdan yerine getirilebilmesi yeri geldiğinde çalışanın sosyal haklarının savunulması.
 • Bilimsellik İlkesi; hayata geçirilen uygulamaların hepsinin bilimsel bir temelinin olması gereklidir. “Ben yaptım, oldu” uygulamalarının ömürleri genelde kısa olur.
 • Gizlilik İlkesi; çalışanların bilgilerinin (özlük, performans, kariyer vb.) diğer çalışanlar ile paylaşılmaması.

İK Departmanında çalışan arkadaşların bazıları sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi bölümlerinden mezun olduğundan dolayı yukarıda bahsettiğim dersi alamadıklarından dolayı ilkeleri ezberleyememişlerdir (!) ama bu işe gönül veren herkes İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri’ni bir şekilde öğrenir. Öğrenip ve öğrenmeyeni işini yapış şeklinden çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz.

Reklam

Yenİ Mezunların Şİrketler İçİn Önemİ

images (3)Ülkemizin yıllardır sahip olduğu eğitim sisteminden onunla ilintili işgücü piyasasına her yaz binlerce öğrenci “yeni mezun” ünvanı ile katılıyor.

Öğrencilikten yeni mezunluğa terfi eden bu arkadaşlarımız uzun süren iş arayışları sonucunda “profesyonel işsiz ” ünvanına terfi ediyorlar. Bu dönem boyunca yabancı dil kurslarından, kişisel gelişim eğitimlerine, sertifika programlarından koştururken bir yandan da gelen mülakat davetlerinin hepsine giderek iş hayatına girebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Profesyonel işsiz olan bu arkadaşlarımızın bu kısır döngü içerisine girmelerinin en büyük nedeni bazı şirketlerin sahip olduğu her pozisyon için “tecrübeli aday” ısrarı. Kesinlikle tecrübeli adayların şirkete sağlayacağı avantajlar epey çok. Fakat yeni mezun arkadaşlarımızında sağlayabileceği avantajları göz ardı etmemek gerekir.

yeni-mezunlarin-meslek-secimleri

 • Yeni mezunlar hem istekli hem de enerjiktir.
 • Yeni mezunlar okulunun sahip olduğu vizyonu en taze şekilde şirkete aktarabilir.
 • Yeni mezunda aidiyet duygusunun oluşturulması daha kolaydır ve oluşturulan aidiyet duygusu daha samimidir.
 • Yeni mezunlar daha uyumludur. “Bizim eski şirkette….” diye başlayan isyan mırıldanmalarını duymazsınız.
 • Yeni mezunlar bütçe, maliyet, kar gibi kavramlar tarafından daha önceden kısıtlanmadığından dolayı daha yaratıcıdırlar.

Yeni mezun olan arkadaşlarımızın kısa sürede istihdam edilebilmesi için İK’cıların önemli bir görev düşmektedir. Çünkü personel talebinde bulunan müdürlere “yeni mezun istihdam etmenin avantajları”ndan bahsetmeleri ve her pozisyon için istenilen tecrübeli aday kriterinden vazgeçirmeleri gerekmektedir.

Üniversite-Mezunu-Pazarcı

Şirketlerdeki İK Uygulamalarının Farklılıklarının Nedeni

14645767-business-word-cloud-for-business-concept-human-resourceİnsanımız çok sever eleştirmeyi, kulaktan dolma bilgilerle bilmeden olabildiğince sert, hem de kıyaslamalar yaparak.

“Bizim şirkette ya da arkadaşların şirkette……….” diye bir cümle geldiğinde sabırla beklerim yüzümdeki gülümseme ile. Çünkü soru bildiğim yerden geliyor 🙂

Peki sizde/bizde neden böyle değil?

Çünkü:

 • Yönetim sahip olduğu bakış açısı İK’nın alacağı aksiyonları etkiler.
 • Şirketlerin sahip olduğu ekonomik güç özellikle İK’nın gerçekleştirdiği uygulamaların çeşitliliğini etkiler.
 • İK’cının bilgi ve becerisi de önemlidir. Çünkü minimum maliyet çok etkin uygulamalar tasarlanabilir.
 • Ayrıca şirketlerin kendisine ait bir kültürü vardır. Hazırlanacak sistemin her adımı bu kültür ile uyumlu olmalıdır.
 • Devlet yasalar ile tabanı belirler, tavan şirketin insiyatifindedir.

Sonuncusu en önemlisi İK’da asla kopyala-yapıştır olmaz. Kopya yapsanız bile yapıştır asla olmaz, emanet durur. Bu yüzden sizdeki bize, bizdeki de size olmaz 😉

Oryantasyon Deyip Geçme!

Öncelikle “oryantasyon ne değildir?” sorusunu cevaplandırmak lazım.

 • Bir sunumdan ibaret değildir.
 • Formalite icabı imza atılan bir döküman değildir.
 • Bir şirket temsilcisinin gelip “abi nasihatları vermesi” hiç değildir.

Peki oryantasyon nedir?

Yeni işbaşı yapmış çalışanın işe uyum ve şirketteki mesai arkadaşları ile olan sosyalizasyon sürecidir.

innovation

Bir şirket içerisindeki birbiri ile ilintili olan bütün proseslerin her adımının detaylı bir şekilde anlatıldığı bir süreçtir. Bu sürecin başlangıcı genelde  “pazarlama&satış departmanları”dır. Satılan ürün/hizmete göre süreç değişiklik gösterse de ideal bir oryantasyon süreci pazarlama&satış departmanından başlar ve ürünün kullanıcıya ulaşana kadar devam eder.

Oryantasyon süreci içerisinde bütün bölümler kendilerini yani bölüm içerisindeki çalışanları, gerçekleştirdikleri görevleri ve organizasyon içerisindeki ilişkilerini detaylı bir şekilde anlatır. Hatta daha etkili oryantasyon için işbaşı yapan personelin prosesin içinde yer alması gereklidir. Mavi yaka, beyaz yaka, satışçı, ikcı, mühendis, tekniker, usta ayrımı yapmadan herkesin “yeni başlayan” ünvanı ile iş akış şeması içerisindeki bütün proseslere dahil olması gereklidir.

Böylece;

 • Yeni işe başlayanlar şirkete ve diğer şirket çalışanlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlayabilirler.
 • Yeni başlayanların şirkete karşı olan aidiyet duygusu daha çabuk kazandırılabilir.
 • İş akışı her yeni gelen tarafından “farklı bir gözle” incelenerek revize edilebilir.
 • Oryantasyon süreci sırasında yapılan minor hatalar ile gelecekte yapılabilecek majör hatalar önlenebilir.
 • İşbaşı yapan herkesin pozisyonu göz ardı edilerek yapılan bu eğitim ile eşitlik duygusu etkin bir şekilde kazandırılır.

İşletmenin boyutu ne olursa olsun mutlaka oryantasyon sürecinin anlamına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Çünkü oryantasyon süreci sistemin hatasız çalışmasını sağlayan etkili bir araçtır.

İzmir’de Engelsiz Kariyer Günü

engelli-kariyer1-300x158Daha önceden Twitter hesabımda duyurmuş olduğum “Engelliler Kariyer Günü-2013” nisan ayının ikinci günü gerçekleştirildi. Bugüne odaklanmadan önce organizasyonun geçmişine kısaca göz atacak olursak Engelliler Kariyer Günü’nün temeli Galatasaray Rotaract Kulübü tarafından İstanbul’da atılmıştır. İzmir’de ise 2011 yılından itibaren Karşıyaka Rotaract Kulübü engelli arkadaşlarımız ile işverenler arasında bir köprü oluşturarak Engelliler Kariyer Günü’nü organize etmektedir.

Bu organizasyon boyunca Karşıyaka Rotaract Kulübü Başkanı Bercis Aytaç ve kulüp üyeleri canla başla çalışıp Engelliler Kariyer Günü’nü kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni hatta fazlasını yapıyorlar. Sponsorlar ve katılımcı firmalar ile iletişimin kurulması bu organizasyonun bence en önemli aşaması ve “kulüp üyeleri” bu aşamayı gerçekten harika bir şekilde yerine getiriyorlar. Çünkü kurmuş oldukları iletişim ile Dünya’da ve Türkiye’de marka olmuş firmaların etkin bir şekilde katılımlarını sağlıyorlar.

Proje ortağı olan İş-kur da daha çok adaya ulaşabilmek için İş-kur sahip olduğu bütün imkanları (ilan panoları, web duyuları, sms bilgilendirmeleri vb.) Engelliler Kariyer Günü için seferber ediyor. Açtığı stand ile adaylara destek oluyor ve kaydı bulunmayan adayları ivedi olarak veri tabanına kaydediyor.

Kariyer Günü’ne gelen adayların daha bilinçli bir şekilde mülakatlarını gerçekleştirebilmeleri için bu sene “bir ilk olarak” Mehmet Kızıltaş tarafından “Engellilere Mülakatta Başarının Yolları” eğitimi verildi.

AdsızEtkinlik boyunca adaylara her türlü destek kulüp üyeleri aracılığı ile sağlanıyor. Gelen aday kayıt masasında başvuru formunu bir kulüp üyesi ile beraber dolduruyor ve çoğaltılıyor. Daha sonra kendisine verilen kitapçık ile katılımcı firmalar hakkında elde ettiği bilgiler doğrultusunda kendine en uygun firma temsilcisi ile “mülakata” başlıyor. Etkinlik boyunca istediği her an kendisine destek için kulüp üyeleri hazır bir şekilde bekliyorlar.

Sponsor ve destekçi firmalar sayesinde etkinlik boyunca katılımcıların ve adayların yiyecek ve su ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca tedbir amaçlı olarak bir ambulans ve sağlık ekibi etkinlik boyunca hazır olarak bekletiliyor.

Günün sonunda ise engelli arkadaşlarımız ve onlarla gelen aileleri “engelsiz” olduklarını hissederek ayrılıyorlar etkinlik alanından. Fakat Karşıyaka Rotaract Kulubü üyelerinin mesaisi bitmiyor. Çünkü firma temsilcilerine dağıttıkları anketleri analiz ederek önümüzdeki sene için daha iyi bir Engelliler Kariyer Günü organize etmek için kolları sıvadılar.

Kariyer yolundaki “engelleri” kaldırmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Karşıyaka Rotaract Kulübü‘nü, gönüllüleri ve İş-kur‘u; sponsor olan Norm’u ve Belmo‘yu; destekçiler Tevfik Fikret Okulları‘nı, Engelsiz Kariyer’i,  Keel Billed‘i ve Pınar‘ı göstermiş oldukları bu örnek davranış için tebrik etmemiz şart!

Detaylı bilgi için Engelliler Kariyer Günü Resim Sitesi‘ne tıklayınız.

Engelliler Kariyer Günleri hakkında detaylı bilgi veren Karşıyaka Rotaract Kulübü üyesi Başak Erdem‘e şahsi teşekkürlerimi sunarım.

Corporate Mathematics – Don McMillan

Don MacMillan, Standord Üniversitesi’nden master derece ile mezun olmuş bir elektrik mühendisi. Silikon Vadisi’nde çip tasarlarken kazandığı 16. Geleneksel San Francisco Uluslararası Stand-Up Comedy yarışması ile kariyerinde eğlenceli bir değişiklik yaparak stand-up komedyen olmaya karar veriyor. Sahip olduğu kurumsal deneyimleri ile IBM, Apple, Microsoft, Google ve Cisco gibi firmalarda şovlar düzenlemiş hala da düzenlemeye devam ediyor hem de PowePoint ile 🙂

Aşağıdaki videoda bu şovlarından birinden;

Mühendislik + Sosyal Yetenek = Pazarlama

Marketing – Gerçek = Satış

Satış – Beyin = Yönetim

Yönetim – Mizah Anlayışı = İnsan Kaynakları

İlaç Mümessili – Takım Elbise = Uyuşturucu Satıcısı

Videoyu izledikten sonra gülüp “aynı bizim şirket” diye içinizden geçiriyorsanız bazı değişikliklerin zamanı gelmiş demektir.

Android Tabanlı Telefonlar İçin İK Uygulamaları

Ekran Alıntısı1Günümüzde teknoloji hız kesmeden yol almaya devam ediyor. İşletmeler devasa bilgisayarlardan bulut teknolojilerine ve ötesine ciddi bir değişimin içerisinde iken peki biz iş hayatının profesyonelleri teknolojinin nimetlerinden nasıl faydalanıyoruz? Özellikle ceplerimizde taşıdığımız akıllı telefonları iş hayatımız için nasıl kullanıyoruz?

Benim gözlemlerime göre iş hayatında cep telefonumuzu ağırlıklı olarak telefon görüşmeleri yapma ve e-mail alma/verme şeklinde iki önemli fonksiyon için kullanıyoruz. Fakat akıllı telefonlarımız bu iki temel fonksiyonun dışında çok önemli bir fonksiyon daha kazandı: “uygulamalar”.

Yazının geri kalanında Android işletim sistemi için hazırlanmış uygulamalarının incelemelerini paylaşacağım. Uygulamaların hepsi Google Play Store‘dan ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir. Yalnız işletim sisteminizde ve telefonunda meydana gelebilecek arızalarının sorumluluğunu kabul etmemekteyim 🙂

– Kingsoft Office ;  Çok iyi bir şekilde hazırlanmış bir ofis uygulaması özellikle açtığınız dosyalarda değişiklik yapabilme ve kaydetme imkanı vermesi ciddi bir özellik.

– SAP HR Approvals ; Bu uygulama ile ofis dışında iken dahi personel ile ilgili çeşitli onaylama işlemlerinizi yapabilirsiniz. SAP AG sadece bununla yetinmeyip müşterilerinin hizmetine toplam 22 tane daha uygulama sunmuştur. Yalnız bu uygulamayı kullanmak için indirip kurmak yetmiyor mutlaka IT tarafından yapılandırılması gerekmektedir.

– 4857 Sayılı İş Kanunu ; Çok yararını gördüğüm uygulamalardan biridir. Özellikle çalışanlardan gelen ani soru karşısında hatasız cevap vermenize yardımcı olacaktır.

– 101 HR Interview Question ; Mülakat soruları ve cevapları ile ilgili çeşitli uygulamalar olmasına rağmen bu uygulama kategorilendirme özelliği ve sadeliği ile ön plana çıkıyor.

– HR Management , Cornell HR ReviewHuman Resource ExecutiveTalentMgt ; Bu uygulamalar İnsan Kaynakları alanında yazılmış makaleleri okuma imkanı sağlamaktadır.

– Flipboard ve Google Currents; ise ilgi alanınıza göre Forbes, HBR, Techdirt, Fortune, Vogue gibi dergilere her an her yerde ulaşmanızı sağlıyor.

Ayrıca konuya farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Zeynep Mengi’nin Hürriyet İK’da yayınlanmış olan CEO’ların Tercih Ettiği Uygulamalar ve Cengiz Çatalkaya’nın İş hayatınızı kolaylaştıracak 5 iPhone uygulaması adlı yazılarını da tavsiye ederim.